Inter Copy


Zakázky

Pro rychlé a bezproblémové zhotovení zakázky jsme pro Vás připravili základní informace potřebné k vytvoření objednávky a přípravě dat pro tisk.


Kalkulace a detailní informace na čísle +420 466 818 601

Požadované podklady pro tisk

Pro zpracování jednotlivých dokumentů nebo projektových dokumentací přijímáme data ve formátu:

  • PDF – soubor musí obsahovat zapouzdřená písma a kompozitní CMYK
  • PLT – soubor musí být připraven dle driverů našich velkoformátových zařízení, tj. pro černobílý tisk Océ TDS 600, pro barevný tisk HP 4500, které jsou k dispozici v rubrice „ke stažení“.

Vzhledem ke zkušenostem je třeba upozornit, že odpovědnost za tiskové soubory PDF a PLT nese v plném rozsahu zákazník.

Při požadavku plnohodnotných formátů je nutné, aby připravený dokument měl spadávku 3 mm a nemusí obsahovat ořezové značky. Jakékoliv tiskové značky nesmí zasahovat do oblasti spadávky.

Upozornění: V případě obdržení netiskových souborů, jako např. DWG (tento soubor nenese informace o velikosti výkresu a tloušťkách čar), jsme schopni tiskový soubor , za poplatek dle ceníku připravit, pokud chybějící informace dodatečně poskytnete. Tento postup je nevýhodný z ekonomického i časového hlediska (pozdější termín plnění).

Opravy dat

V případě nesprávně dodaných dat zašleme e-mailem výpis, ve kterém popíšeme, co je nutné opravit, aby data byla přijata jako korektní pro tisk. Pokud se oprava dat zdrží, je nutné počítat s posunutím termínu expedice. Špatně připravená data jsme schopni opravit, pokud je není z nějakých důvodů možné opravit grafikem, který data vytvářel. Opravená data zašleme k odsouhlasení.


Ke stažení


Telefon: +420 777 150 120

E-mail: studio@intercopy.cz

Provozní doba: 8:00 – 12:00


Sdílet na Facebooku


© 2010 – 2024 Inter Copy s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

S účinností od 1. 5. 2017 přechází činnost společnosti INTER COPY s.r.o. na společnost IC print s.r.o. Tel.: +420 777 150 120, web: www.icprint.cz.